نصب و اجرای خرپا

2020-03-18T15:06:35+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , |

خرپا چیست؟خرپا سازه ایست متشکل از چندین قطعه که با طراحی خواصی بهم متصل میشوند بصورت پلی مابین دو ستون اجرا شده و محل را برای ایجاد پوشش سقف یا موارد دیگر آماده میسازد.خرپای ساده از [...]