سقف شیروانی

2020-03-18T15:01:38+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , , |

سقف شیروانی چیست؟سقف شیروانی یا سقف شیبدار به گونه‌ای از سقف گفته میشود که دارای شیب می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به سقف خانه میدهد. سقف شیروانی به اندازه 30 تا 70 درجه دارای شیب می [...]