ژوئن 2019

اجرای سقف ویلا

2019-07-02T00:28:02+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , , |

سقف ویلا چیست؟ویلاها انواع مختلفی از سقف مانند سقف شیبدار، سقف شیروانی و ... دارند که بر اساس موقعیت مکانی و شرایط ویلا انتخاب می شوند. مثلا از سقف شیبدار برای مناطق مرطوب و بارانی مثل [...]

می 2019

سقف شیروانی

2019-08-05T13:25:22+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , , |

سقف شیروانی چیست؟ سقف شیروانی یا سقف شیبدار به گونه‌ای از سقف گفته میشود که دارای شیب می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به سقف خانه میدهد. سقف شیروانی به اندازه 30 تا 70 درجه دارای شیب [...]