سقف شیروانی

2019-08-05T13:25:22+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , , |

سقف شیروانی چیست؟ سقف شیروانی یا سقف شیبدار به گونه‌ای از سقف گفته میشود که دارای شیب می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به سقف خانه میدهد. سقف شیروانی به اندازه 30 تا 70 درجه دارای شیب [...]