نصب و اجرای خرپا

2022-11-16T23:43:59+03:30

خرپا چیست؟خرپا سازه ایست متشکل از چندین قطعه که با طراحی خواصی بهم متصل میشوند بصورت پلی مابین دو ستون اجرا شده و محل را برای ایجاد پوشش سقف یا موارد دیگر آماده میسازد.خرپای ساده از [...]