سقف استندینگ سیم

2023-06-17T15:36:46+03:30

استندینگ سیم چیست؟استندینگ سیم نوعی سیستم برای پوشش سقف شیروانی و نمای ساختمان است که زیبایی خاصی برای بنا ایجاد می کند. این نوع سیستم در صورت اجرای مناسب از کیفیت خوبی برخوردار است و در [...]